Zakelijk Engels schrijven: woordsoorten

Leer Engelse woordsoorten, woordgroepen en zinnen.
Gratis online cursus zakelijk Engels schrijven illustratie

Wil je beter zakelijk Engels leren schrijven? Dan moet je mij wel kunnen volgen. Daarom beginnen we met Engelse taalbegrippen.

Denk aan begrijpend lezen op de basisschool: wanneer je leest om te leren, moet je begrijpen wat je leest.

De inhoud

Net als het Nederlands, bevat de Engelse taal woorden, woordgroepen en zinnen. Deze basis bepaalt de structuur van Engels.

De basis bestaat uit 2 berichten. Ontdek de Engelse woordsoorten eerst. Daarna lees je meer over woordgroepen en zinnen. 

In het kort

1. Words

Het Engels kent 9 woordsoorten, namelijk: nouns, pronouns, verbs, adverbs, adjectives, articles, prepositions, conjunctions en interjections.

Woorden kunnen, afhankelijk van hun functie in de zin, meerdere woordsoorten vormen.

Denk aan: ‘ik vraag je lief’ en ‘ik snap de vraag niet’. Hier is het woord ‘vraag’ eerst een werkwoord en daarna een zelfstandig naamwoord.

2. Phrases

Phrases zijn groepjes woorden in een zin. Deze woorden vormen samen een betekenis. Er zit géén onderwerp of werkwoord in een phrase.

3. Clauses

Clauses zijn ook woordgroepen die samen een betekenis vormen. Maar in een clause zit wel een onderwerp en werkwoord.

4. Sentences

Een sentence is een groep woorden die een complete gedachte vormt: altijd met onderwerp en werkwoord. 

Ok, let's dive into it!

1. Words

Er zijn 9 soorten Engelse woorden. Die noemen Engelsen: the parts of speech.

Engelse woordsoorten komen sterk overeen met de woordsoorten die wij kennen .

Dat komt omdat de Nederlandse en Engelse taal afstammen van dezelfde Germaanse taal. Maar dat is een ander verhaal .

Noun ⇨ zelfstandig naamwoord
Pronoun ⇨ voornaamwoord
Verb ⇨ werkwoord
Adverb ⇨ bijwoord
Adjective ⇨ bijvoeglijk naamwoord
Article ⇨ lidwoord
Preposition ⇨ voorzetsel
Conjunction ⇨ voegwoord
Interjection ⇨ tussenwerpsel

#1 Nouns

Een Engelse noun omschrijft net als ons zelfstandig naamwoord een persoon, plaats, ding of idee.

read.

Een proper noun beschrijft een bepaald persoon, plaats of ding. Je schrijft deze altijd met een hoofdletter. Denk aan Einstein en Eindhoven. Alle andere nouns zijn common nouns.

Common nouns die je kunt tellen heten count nouns. Ze staan in enkelvoud of meervoud. Ook kun je er a of an voor plaatsen:

idea, teacher, book.

Noncount nouns beschrijven dingen die je niet kunt tellen. Ze zijn nooit meervoud en je kan er geen a of an voor plaatsen:

oxygen, sunshine, information

En dan heb je nog gerunds. Dit zijn werkwoorden die eindigen op -ing en worden gebruikt als noun

Swimming is good exercise.
I enjoy cooking.

#2 Pronouns

Pronouns vervangen nouns of noun phrases. Ze verwijzen naar een zelfstandigheid. Er zijn 8 soorten pronouns

  They read.
Personal pronouns
I, me, you, he, him, she, her, it, we, us, they, them.
Possesive pronouns
my, mine, your, yours, her, hers, his, its, our, their, theirs.
Demonstrative pronouns
this, that, these, those. 
Interrogative pronouns
who, whom, whose, which, what.
Relative pronouns
who, whom, whose, which, that.
Indefinite pronouns
all, another, any, anyone, anybody, anything, both, each, either, everybody, everyone, everything, few, many, neither, nobody, none, no one, nothing, one, several, some, somebody, someone, something.
Reflexive pronouns
myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves.
Reciprocal pronouns
each other, one another.
Klik Hier
Previous
Next

#3 Verbs

Een verb is een woord dat een handeling, situatie of proces beschrijft.

Professionals 

Elke zin heeft een main verb of hoofdwerkwoord. Helping verbs geven dit werkwoord meer betekenis:

was writing.
should have been fishing. 

Verbs veranderen van vorm als je ze vervoegt. De 5 vervoegingen van een Engels werkwoord noemen zij ‘the principal parts of verbs’:

The base form write, fish
The S-form writes, fishes
The past tense wrote, fished
The past participle written, fished
The present participle (-ing form) writing, fishing

Regular verbs kun je met simpele regels in de verleden tijd zetten (met -d of -ed). Wij noemen dit regelmatige werkwoorden.

Irregular verbs zijn onregelmatige werkwoorden. Ze krijgen een unieke vorm in de verleden tijd. Deze vervoegingen moet je dus uit je hoofd leren.

Verbs kunnen transitive en intransitive zijn. Dat betekent overgankelijk en onovergankelijk.

Transitive verbs 

In tegenstelling tot intransitive verbs, hebben transitive verbs een [direct object]. Dit is een noun of pronoun die de actie ondergaat. 

I love [you]. 
They bought [a small boat].
She cycled home and studied for another hour. 

Een linking verb verbindt een woord met een ander woord, die het hernoemt of beschrijft (een noun of adjective).

Dit noemen wij een koppelwerkwoord. Het meest voorkomende is be. Anderen zijn: feel, look, smell, sound, taste, become, remain, seem.

Soms zit een verb verstopt in een samentrekking of contraction:

I’m = I am
She’d = She had  OF she would
You’ve = You have

In zakelijk Engels gebruiken we geen contractions. We schrijven het werkwoord voluit.

#4 Adjectives

Adjectives geven meer informatie over nouns en pronouns. Wij noemen het bijvoeglijke naamwoorden.  

professionals read.

Pronouns, nouns en verbs eindigend op -ing en -ed kunnen adjectives zijn. Ze kunnen na een linking verb komen. En horen vaak bij een preposition (#6).

#5 Articles

Een article is een adjective, die een noun specifiek of niet-specifiek maakt. Het is een bepaald of onbepaald lidwoord.

professional reads.

Indefinite en definite articles

A en an zijn indefinite articles. Ze maken een noun niet-specifiek of onbepaald. Dan praat je over een noun of pronoun in het algemeen.

The is het definite article. Gebruik deze als je over iets of iemand praat ‘in het bijzonder’.

#6 Prepositions

Prepositions zijn woorden die relaties aangeven tussen nouns, verbs of adjectives. Wij noemen dit voorzetsels. 

Professionals read curiousity

#7 Adverbs

Adverbs geven meer informatie over verbs, adjectives en andere adverbs. Het zijn bijwoorden.

Professionals read

Verwar adverbs niet met adjectives. Die geven meer informatie over nouns en pronouns

#8 Conjunctions

Conjunctions zijn voegwoorden. Ze verbinden woorden en woordgroepen. Daarbij geven ze een relatie aan.

Professionals read write.

#9 Interjections

Strong interjections met een uitroepteken of weak interjections met een komma, zijn woorden of woordgroepen die verbazing of emotie laten zien.

Professionals read

Zo.  Tijd voor een kop koffie, een blik uit het raam en een korte recap (samenvatting).

Wat weten we nu van Engelse woordsoorten?

Je weet nu dat nouns en pronouns een zelfstandigheid omschrijven.  En adjectives geven meer informatie over nouns en pronouns. De 3 adjectives die ze bepaald of onbepaald maken heten articles

Verbs beschrijven een handeling, situatie of proces. Adverbs geven meer informatie over verbs

Conjunctions verbinden woorden en woordgroepen. Ze geven net als prepositions een relatie aan tussen woorden.  Tot slot, beschrijven interjections een emotie. 

Vergeet niet dat je proper nouns met een hoofdletter schrijft. Lees meer over de woordsoorten in het derde deel: Grammatica.

In het volgende bericht lees je meer over phrases, clauses en sentences. Dit zijn Engelse woordgroepen en zinnen. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Studeren was mooi!

Ik studeerde online communicatietrends en mediatechnologieën: hoe deze snel veranderen en de interne en externe communicatie van bedrijven en organisaties beïnvloeden. 

We analyseerden nieuwe communicatiemiddelen en zetten onze bevindingen om in advies voor optimaal gebruik. 

De studie richtte zich op de belangrijke aspecten van interpersoonlijke- en groepscommunicatie: hoe teams communiceren, beslissingen nemen en omgaan met conflicten. 

We onderzochten manieren om het imago van een organisatie te verbeteren, gebruiksvriendelijke websites te maken en om te gaan met gesprekken in de sociale media.

Deze website gebruikt cookies | This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

Maak een impact

Laat me weten wat ik voor jou kan doen. Ik kom zo snel mogelijk bij je terug!

Fill in your question or request, leave your contact details, and I will get back to you as soon as possible. I am looking forward to hearing from you!

Logo Wave Content stacked